Gastank

 

Man kan vælge at tilpasse gastanken til den vandmængde der er på kedlen, så undgår man at beskadige kedlen hvis den løber tør for vand. Man kan også vælge at købe så stor en gastank man kan få plads til, og så selv holde øje med vandstanden, eller købe en vandpumpe som så efterfylder med vand medens skibet sejler.

gastank

2½” gastank fra Maccsteam

Gastanken er en kobberbeholder med en afgangsventil og en fyldeventil. Den fyldens med blandingsgas . 70% Brutane og 30% Propane (lightergas). Beholdere med 600 ml kan købes i alle byggemarkeder. Man kan også købe en speciel fyldeventil der passer til gasflaskerne.

Gasfyldeventil

gasfyldeventil

2 fyldeventiler og et mellemstykke.

De 2 ventiler kan skrues på en gasbeholder, f.eks. dem man bruger til en ukrudsbrænder. Den til venster presses ned over fyldeventilen på gastanken, på samme måde som man fylder en lighter. Den i midten skrues også på gasbeholderen, men her forbinder man så ventilen og gastanken med et mellemstykke, derefter vender man beholderen på hoved og åbner for begge ventiler.

Tips:

Tag dig god tid til at fylde gastanken, lad evt. beholder og gastank stå i 10 min. Når du har frakoblet beholderen åbnes ventilen på tanken og holdes åben indtil der ikke længere kommer gas i væskeform ud af ventilen. Nu er tanken fyldt helt op og klar til brug.

Advarsel:

Fyld ALDRIG gas på tanken medens den ligger i skibet.