Historie

Den Historiske baggrund for Dampbarkasse nr. 30

foto7

Betegnelsen ’barkas’ er egentlig et lidt misvisende ord for disse forfinede både. Ordet henviser til en bør, det vil sige en trillebør. Barkasserne var således havenes trillebøre, en betegnelse, der passer fint til de oprindelige ro-barkasser, som var bredbovede, rummelige arbejdsbåde beregnet til at fragte gods og mandskab frem og tilbage til skibet, når det lå på reden. Barkasserne skulle endvidere være så store og fyldige, at de var i stand til at føre et varpeanker ud, og de skulle kunne bære en lille kanon. De var derfor skibets største båd og ’barkasse’ blev derfor en definition på de større krigsskibes største båd.

foto1

I Fregatten Jyllands første tjenesteår havde den ikke en dampbarkasse men kun en ro-barkasse. Da den danske flåde ikke ville stå tilbage for andre landes flåder, blev der i 1870 indført dampbarkasser i den danske flåde. De første dampbarkasser blev bygget i England, men fra ca. 1880 blev de bygget på orlogsværftet efter engelske tegninger og byggemetoder.

foto4

Dampbarkasse nr. 30 er bygget på Orlogsværftet ca. 1890 . Skibet er 9 m lang og 2,40 m bred og havde en samlet vægt på ca. 4,6 ton. Den havde en 2 cyl. Kompound maskine på ca. 25 HK med et drift tryk på 8,5 bar. I forenden kunne en af Fregattens 37 mm Hotchkiss revolverkanoner monteres.

foto6

Omkring 1920 var dampbarkasserne forældede og blev solgt, nogle af dem blev så ombygget til andet formål og der blev lagt en petroleums motorer i. Nr. 30 blev ombygget til lystbåd med navnet ’Boblebu’ og sådan blev den i 2010 fundet i Vejle lystbådehavn. Ved hjælp fra en fond lykkedes det Fregatinstitutionen at købe skibet.

foto2

Så startede restaureringsarbejdet, det meste af det træ skroget var bygget af, var så dårligt at det måtte udskiftes, så det er næsten blevet et helt nyt skib. Der skulle også findes en dampmaskine og kedel. Dampmaskinen fandt man i England. Den kom fra en dampbarkasse, der var at finde om bord på MHY Victoia and Albert III (det engelske kongeskib fra 1899) og da man ikke kan bruge en gammel kedel på grund af rust og tæringer, måtte der fremstilles en ny.

foto3

15. maj 2013 var der, på Fregatmuset i Ebeltoft, stabelafløbning for Dampbarkasse nr. 30, og sommeren igennem kan man se den sejle rundt i Ebeltoft Vig og andre steder i landet.

Hvis I går ind på Fregatten Jyllands hjemmeside kan I læse mere om skibet og også se en video fra stabelafløbningen