Gasregulering

Det er ikke i alle dampanlæg der er behov for at regulere gastilførelsen. I mange små anlæg er gasdysen og brænderen tilpasset så trykket ikke overstiger 2 – 3 bar, og dette er et fint tryk til de fleste dampmaskiner.

I de lidt større anlæg er brænderen så kraftig at hvis man ikke kan “skrue” ned for flammen, vil trykket blive så højt at sikkerhedsventilen hele tiden åbner. Det giver et stort damp/vand spild, og nedsætter dermed sejltiden.

Der findes to typer af gasregulatorer, en mekanisk og en elektronisk.

Mekanisk gasregulator

dampregulator

Denne ventil forhandles af Forrest Classice

ABC

Den øverste tilslutning skal forbindes til damptoppen, tilslutningen til højre til gastanken og den til venstre til brænderen. Nederst justeres trykket.

Gassen fra tanken strømmer uhindret gennem ventilen til brænderen, og når trykket når op på det tryk ventilen er justeret til, presses et stempen ned og tillader nu kun en lille mængde gas at passere gennem ventilen, derved dæmpes flammen til en pilot flamme. Når damptrykket falder sørger en fjeder i ventilen for at stemplet presses tilbage og der åbnes igen for fuld gennemstrømning af gassen.

Elektronisk gasregulator.

gasregulator

Den elektroniske gasregulator består af en batteriholder, gasrør, tryksensor med ledning, styreenhed og en reguleringsventil.

gasventil

Kontrolsystem1

Tryksensoren skrues ind i damptoppen og ledningen forbindes til styreenheden. Armen på reguleringsventilen tilsluttes en servo og ledningen fra denne tilsluttes til styreenheden. Gasrøret fra gastanken tilsluttes den ene side af reguleringsventilen og den anden går til brænderen. Når trykket når op på det tryk styreenheden er indstillet til sender denne signal til servoen på reguleringsventilen og denne drejer armen og lukker ned for gasgennemstrømningen, herved dæmpes flammen til pilotflamme. Når damptrykket er faldet, sendes der igen signal til servoen og den drejer ventilen tilbage til fuld gennemstrømning.

Pilotflammen kan justeres.

Dette system forhandles STUART, men der findes også andre hobbyfirmaer der sælger et tilsvarende anlæg.