S/S Sct. Knuds historie

S/S Sct. Knud ( 1931 – 1959 )

Sct Knud1

Sct. Knud var nybygning nr. 192 fra Frederikshavn Værft og Flydedok A/S, bestilt af Odense Havn den 6 juni 1930 som kombineret bugserbåd og isbryder, den blev køllagt den 15 august 1930 og søsat den 5 november 1930

Hun blev opkaldt efter den hellige Sct. Knud, hvis jordiske rester ligger til skue i Odense kirke af samme navn.

Oplægget for indhentning af tilbud, lød i sin tid:

Et bugser- og isbryderfartøj, ca. 30 m langt med “krydserhæk” og “isbulb”, ingen tumble home, rimelig lav dybgang og rigelig maskinkraft.

Hoveddata som leveret i 1931:

BESKRIVELSE DATA
Længde overalt 28,06 m
Bredde overalt 7,66 m
Dybdegang midtskibs 3,12/2,87 m
Styrehastighed 0,44 m
Deplacement i engelske ton 154 ton
Elektricitet (F.V.F) 110 V
Klasse Bureau Veritas
Besætningen 7 mand

Dampmaskinen blev fremstillet på Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri. Det var en tregangs maskine på I.H.P 550 v/125 rpm.

Ved bygningen blev Sct. Knud udstyret med en stor og meget flot salon, bygget af mahogni og beregnet til at havnevæsnet kunne holde deres møder her.

Stabelafløbning1930-1

Ved stabelsfløbningen 1930, med alle Havnens førende personer med fruer. Læg mærke til Damperen Niels Ebbesen i baggrunden

Skibet var registreret til at medtage 72 passagerer. Foreninger kunne leje skibet til en udflugt, så blev der sat bænke op langs rælingen og et solsejl lagt ud over for og agterdæk.

Sct. Knud blev færdig fra værft den 9 januar 1931 og afgik direkte til Odense efter en prøvetur med Kaptajn F. Nielsen ved roret, til næsten 29 års trofast tjeneste i Odense Havn og Kanal.

Skibet blev løbende forbedret, de sidste forbedringer var at der blev installeret radio og i 1955 fik skibet endelig en radar.

Othonia.  H.E.Hansen ( 1959 – 1960 )

Sct. Knud blev i 1959 solgt til skrothandler H.E.Hansen Odense, men da den nye slæbebåd til Odense Havn igen skulle have navnet Sct. Knud blev skibet omdøbt til OTHONIA.

St. Canute Fowey Harbour Service ( 1960 – 1969 )

fowey

St. Canute på floden Foway

H.E.Hansen solgte i december 1960 skibet til Fowey Harbour Service, hvor hun fik navnet ST.CANUTE. Skibssiden blev malet grøn, skorstenen hvid/sort med et rødt bånd og hvid lilje. Her gjorde hun tjeneste med bugsering på floden Fowey indtil hun i 1969 ankom til Exter Maritime Museum.

St. Canute som museumsskib i Exter ( 1969 – 1999 )

Canute1jpg

St. Canute ved kaj i Exter,

Her lå skibet som museumsskib, men på grund af manglende vedligeholdelse forfaldt skibet meget, og var lige ved at blive ophugget.

Stockvik ( 1999 – ? )

Svendborg1

Stockvik ved kaj i Svendborg april 2000

I 1999 blev skibet købt af Christer Standel og omdøbt til STOCKVIK. Skibet sejlede for egen kraft fra England i mej 1999 til Terneuzen i Holland, her måtte man foretage nogle reparationer bl.a. skiftede man alle de tynde rør i dampkedlen ( 124 stk. ).

I april 2000 fortsatte man rejsen mod Stocka med stop i Svendborg, hvor skibet ankom den 25 april kl. 0900. Her lå skibet nogle uger hvorefter rejsen fortsatte til Stockholm. Den 28 juli afsejlede S/S Stockvik fra Stockholm med kurs mod Stocka hvor det ankomden 1 august 2000.

stockviknymalet

Stocka Havn 2011

Christer Strandeler i gang med at sætte skibet i stand.

Kedlen er repareret, og der er udskiftet mange stålplader i skroget. I 2012 er skibet blevet søsat igen og man arbejder nu på overbygning og beklædning af dækket.

Galleri

 

Stockvik,s hjemmeside